Uvjeti korištenja

Zadnje ažuriranje: 25. svibnja 2020.

Opći uvjeti korištenja

Ovaj Ugovor sklopljen je između vas ("Trgovac", "vi", "vas", "vaš") i društva BIZZON LTD, ("Bizzon", "mi", "nas", "naš") i njime se utvrđuju uvjeti za pružanje usluga kako je definirano u nastavku. U Ugovoru se također navode prava banke prihvatitelja kartica na način kako to od nas zahtijevaju pravila kartičnih shema. Za prihvat kartica potrebno je potpisati zaseban ugovor s bankom prihvatiteljem ("Ugovor s prihvatiteljem kartica"). Ako je bilo koji ugovor s Prihvatiteljem u konfliktu s ovim Ugovorom, Ugovor s Prihvatiteljem prevladat će u mjeri potrebnoj za rješavanje konflikta.

Podaci o Bizzon-u

BIZZON LTD društvo je s ograničenom odgovornošću registrirano u Engleskoj i Walesu pod brojem 09283111 sa sjedištem na adresi 7B Hampstead High Street, London NW3 1PR, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Usluge koje pruža Bizzon

U skladu s uvjetima ovog Ugovora, Bizzon pruža tehničke usluge, čitač kartica ("Čitač kartica") i daje dozvolu za korištenje mobilne softverske aplikacije ("Softver"), koja omogućava prihvaćanje i procesiranje naplata koristeći metode plaćanja i platne kartice navedene na našoj web stranici ("Platne kartice"). Čitač kartica obrađuje podatke pohranjene na platnoj kartici ("Podaci kartice"). Softver generira podatke potrebne za iniciranje transakcije ("Podaci transakcije") i zatim podatke transakcije prosljeđuje banci prihvatitelju kartica na obradu (kao što je definirano u nastavku). Banka prihvatitelj koristi Podatke transakcije radi iniciranja platne transakcije i prijenosa odgovarajućeg iznosa na vaš bankovni račun.

Pružanje tehničkih usluga, Čitača kartica i Softvera nazivamo "Usluge".

Banka prihvatitelj kartica od isplaćenog će iznosa odbiti naknadu za platnu uslugu kao što je navedeno na našoj web-stranici. Prihvatitelj kartica može prema vlastitom nahođenju, vodeći se financijskim i operativnim rizicima poslovanja s Trgovcem te volumenom transakcija, ugovoriti drukčije stope naknada za svakog pojedinog trgovca.

Zadržavamo pravo imenovanja treće osobe radi ispunjenja nekih ili svih obveza prema ovom Ugovoru.

Zadržavamo pravo izmjene popisa prihvaćenih metoda plaćanja i podržanih platnih kartica u bilo kojem trenutku.

Uslugama se smijete koristiti samo na geografskim područjima dogovorenima između nas i vas ("Teritorij usluga"). Strogo je zabranjeno korištenje uslugama na područjima za koja niste dobili našu dozvolu.

Svako korištenje Uslugama automatski znači da je Korisnik pročitao, razumio i prihvatio ove Uvjete korištenja.

Čitač kartica

Čitač kartica i Softver morate instalirati prema uputama dostupnima na našoj web-stranici.

Omogućit ćemo vam kupnju odgovarajućeg Čitača kartica po kupoprodajnoj cijeni objavljenoj na našoj web-stranici. U slučaju da vam omogućimo kupnju Čitača kartica po sniženoj cijeni ili vam ga besplatno ustupimo na korištenje, zadržavamo pravo uvjetovanja vašeg vlasništva nad Čitačem kartica postizanjem minimalnog volumena kartičnih transakcija.

Nije vam dopušteno prodavati, iznajmljivati, licencirati ili prenijeti Čitač kartica trećoj osobi ili dopustiti korištenje Čitača kartica trećim osobama. Također, ne smijete mijenjati softver ili hardver Čitača kartica ni na koji način. Ne smijete se koristiti Čitačem kartica ni u koju drugu svrhu osim za izvršenje platnih transakcija putem mobilne aplikacije Bizzon.

Na naš zahtjev morate nam vratiti Čitač kartica, bilo po prestanku ili isteku ovog Ugovora bilo radi zamjene postojećeg Čitača. U slučaju raskida ugovora morate nam vratiti Čitač kartica o vlastitom trošku i prenijeti vlasništvo nad Čitačem natrag na nas.

Refundirat ćemo vam kupovnu cijenu Čitača kartica ako smo to dužni učiniti po zakonu ili ako smo pristali na povrat. Pritom možemo naplatiti naknadu za troškove obrade povrata Čitača kartica. Ako se Čitač kartica vrati u korištenom stanju, možemo odbiti refundaciju troškova.

Neovlašteno korištenje Softverom

Nije vam dopušteno kopirati Softver, osim u svrhu korištenja našim Uslugama. Također, nije vam dopušteno mijenjati, dopunjavati ili izvršavati obrnuti inženjering Softvera. Ako objavimo ažuriranu verziju Softvera, od vas se traži da instalirate ažuriranu i prestanete se koristiti starom verzijom. Softver smijete upotrebljavati samo na svojem Teritoriju usluga.

Prijenos podataka

Bizzon niti je banka niti nudi bankarske usluge. Kako bismo vam pružili Usluge, ušli smo u ugovorni odnos s bankom prihvatiteljem kartica ("Prihvatitelj kartica"). U okviru tog Ugovora kroz svoj Softver prenosimo Podatke transakcije, u skladu s autorizacijskim zahtjevom, do Prihvatitelja kartica radi pokretanja platne transakcije.

Suglasni ste s prosljeđivanjem Podataka transakcije do Prihvatitelja kartica, sa svim drugim potrebnim informacijama računa radi pokretanja i obrade platne transakcije.

Zadržavamo pravo promjene Prihvatitelja kartica u bilo kojem trenutku. Slažete se da u bilo kojem trenutku možemo proslijediti sve relevantne informacije o vama na novog Prihvatitelja kartica kako bismo osigurali kontinuitet platnih usluga.

Obveze Trgovca

Obveze Trgovca

Da biste se koristili Uslugom Bizzon, morate se registrirati za Usluge i postaviti Bizzon korisnički račun. Postupak registracije dostupan je putem web-stranice Bizzon ili putem mobilne aplikacije Bizzon.

Tijekom registracije od vas će se tražiti da nam dostavite određene informacije uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime, adresu, adresu e-pošte, telefonski broj, broj bankovnog računa i, ako je potrebno, naziv tvrtke i pravni oblik organizacije, trgovački naziv, vrstu poslovanja, punu poslovnu adresu i informacije o vlasništvu.

Osim informacija o vama koje tražimo tijekom procesa registracije, zadržavamo pravo traženja dodatnih informacija ako je to potrebno po našem ili mišljenju Prihvatitelja, u cilju pružanja Usluga, usklađivanja sa zakonskim i regulatornim zahtjevima ili procjene operativnih i financijskih rizika korištenja našim Uslugama. Ako nam ne dostavite takve dodatne informacije, imamo pravo obustaviti ili otkazati vaš Bizzon račun.

Slažete se da su podaci koje nam dostavljate tijekom postupka registracije ili na drugi način točni, potpuni i ažurni te da ćete nas odmah obavijestiti o svim promjenama bilo koje informacije koju ste nam dostavili tijekom postupka registracije ili u bilo kojem drugom trenutku tijekom trajanja ovog Ugovora. Ako bilo koja informacija postane netočna ili nepotpuna, Usluge vam mogu biti privremeno ili trajno zaustavljene.

Prilikom registracije dobit ćete osobni korisnički račun i zaporku koja će vam trebati za obavljanje platnih transakcija. Vaša je odgovornost osigurati da ove informacije i druge informacije za prijavu budu pohranjene na siguran način. Slažete se da ćete čuvati pristupne podatke računa isključivo na vlastitu odgovornost i na takav način da budu nedostupne neovlaštenim osobama. Podaci o računu osobni su i ne mogu se prenijeti ni na koga drugog osim vas.

Vaše podatke obradit ćemo u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka. Za daljnje informacije o tome kako ćemo prikupljati, obrađivati i koristiti se vašim podacima pogledajte naša Pravila privatnosti, koja su sastavni dio ovog Ugovora.

Provjera

Po završetku postupka registracije Prihvatitelj kartica ili mi provjerit ćemo vaš identitet u skladu s važećim zakonima za sprječavanje pranja novca i borbu protiv terorizma.

Odluka o tome je li vaš identitet prikladno provjeren u potpunosti ovisi o društvu Bizzon i banci Prihvatitelju kartica. Prije uspješnog završetka postupka registracije i provjere zadržavamo pravo obustaviti ili ne započeti pružati nikakvu Uslugu prema ovom Ugovoru.

Nakon što provjerimo informacije o vama, klasificirat ćemo vas prema vrsti poslovne aktivnosti kojom se bavite. Ta se klasifikacija može upotrebljavati radi utvrđivanja određenih limita poput maksimalnog iznosa transakcije i učestalosti transakcija koje se mogu smatrati tipičnima za tu vrstu posla ili djelatnosti. Ako dođe do bilo koje znatne promjene u vašem poslovanju, morate nas odmah obavijestiti kako bismo uskladili postojeće limite s novom djelatnošću.

Ograničenja korištenja

Uslugu prihvata kartica smijete upotrebljavati samo u skladu s važećim zakonima i propisima te pravilima kartičnih shema. Kartične sheme ili Prihvatitelj kartica može povremeno od nas zahtijevati promjenu ovog Ugovora u vezi s izmjenama i dopunama pravila kartičnih shema.

Naše Usluge smijete upotrebljavati samo za prodaju proizvoda i usluga povezanih s vašom poslovnom aktivnošću. Za prodaju proizvoda ili usluga koje su izvan tog tipičnog raspona proizvoda ili usluga vaše kategorije trgovca, morate dobiti našu prethodnu suglasnost. Ako ste u nedoumici oko toga koji su proizvodi i usluge tipični za vašu kategoriju poslovanja, obratite se našoj Korisničkoj službi.

Ne smijete se koristiti Uslugama s namjerom prijevare ili na način koji obmanjuje vaše klijente, vlasnike kartica ili bilo koju treću stranu.

Logotipove i znakove kartičnih shema smijete upotrebljavati samo u skladu s pravilima kartičnih shema.

Bez našeg dopuštenja ne smijete primjenjivati minimalni prag cijena za prihvaćanje kartičnih shema tako da taj prag bude viši od minimalnog iznosa transakcije koji vam je određen zbog tehničkih razloga.

Ne smijete naplaćivati dodatne troškove za kupnju karticama bez našeg dopuštenja.

Ne smijete isplaćivati gotovinu na ime bilo koje kartične transakcije.

Ne smijete prihvaćati plaćanje debitnim i kreditnim karticama koje glase na vaše ime ili ime vašeg društva.

Ne smijete djelovati kao posrednik u plaćanju, platni agregator ili na neki drugi način preprodavati naše usluge bilo kojoj trećoj strani.

Ne smijete se koristiti Uslugama za prihvat plaćanja robe i usluga u vezi s nezakonitim i nemoralnim sadržajem; ovo se posebno odnosi na robu/usluge vezane uz kockanje koje se u skladu s primjenjivim zakonima smatraju nezakonitima.

Sigurnost

Mobilni uređaj potreban za upotrebljavanje Čitača kartice i Softvera morate nabaviti i održavati o vlastitom trošku, s potrebnim ugovorom s teleoperaterom koji omogućuje prijenos Podataka transakcije.

Ne jamčimo da će Usluge biti kompatibilne s vašim mobilnim uređajem.

Morate poduzeti sve razumne mjere kako bi Čitač kartica, aplikacija i mobilni uređaj bili sigurni te kako biste izbjegli gubitak, krađu, pronevjeru ili neovlaštenu upotrebu mobilnog uređaja, Čitača kartica, podataka za prijavu na vaš korisnički račun i sigurnosnih postavki (uključujući i vaše korisničko ime, zaporku i druge sigurnosne informacije).

U svakom trenutku morate pratiti upute koje smo vam dali, a koje se odnose na sigurnost svih Podataka kartica ili Podataka transakcije, podataka o klijentima te na integritet Čitača kartica i Softvera. Takve vam upute možemo dostaviti putem bilo kojeg dogovorenoga komunikacijskog kanala.

Ako je vaš Čitač kartica ili neki sigurnosni detalj koji se odnosi na vaš Bizzon račun izgubljen ili ukraden ili sumnjate da ih je netko neovlašteno upotrijebio ili pokušao upotrijebiti, morate nam to bez odgađanja javiti kontaktiranjem s našom Korisničkom službom.

Ako se netko neovlašteno koristio vašim sigurnosnim detaljima za pristup vašem Bizzon računu, a od vas nismo dobili nikakvu obavijest o tome kako je prethodno opisano, u nedostatku bilo kakvih naznaka da je vaš račun neovlašteno korišten, nastavit ćemo obrađivati svaku platnu transakciju pokrenutu kroz vaš račun.

Pri korištenju Uslugom za transakcije i pod uvjetom da platna kartica podržava PIN, morate najprije osigurati da je PIN unesen u svrhu potvrde. Prilikom korištenja Uslugom za transakcije koje zahtijevaju potpis (Chip&Sign ili Swipe&Sign) morate poduzeti sve razumne mjere kako biste bili sigurni da je Platna kartica upotrijebljena za naplatu izdana osobi koja vam je pružila karticu, na primjer uspoređujući potpis na kartici s onim koji je vlasnik kartice ispisao u vašoj prisutnosti. U slučaju kada dva potpisa nisu dovoljno slična da biste bili sigurni da ih je ispisala ista osoba, ne morate prihvatiti takvu karticu za plaćanje, osim ako osoba koja daje karticu pruži neki drugi dokaz da je vlasnik kartice.

U svakom trenutku morate poduzeti sve potrebne mjere kako biste spriječili prijevaru ili bilo kakvo ilegalno korištenje svojim Bizzon računom, Čitačem kartica ili Softverom. Obavezni smo nadležnim tijelima prijaviti svaku prijevaru ili sumnju na ilegalne aktivnosti.

Ako postoji osnovana sumnja da je kartica koja vam je predstavljena radi plaćanja ukradena, falsificirana ili se upotrebljava na bilo koji ilegalan način, morate zapisati važne podatke kartice i odmah kontaktirati s nama.

Prilikom prihvaćanja transakcija karticama koje zahtijevaju potpis (Chip&Sign ili Swipe&Sign) morate osigurati da vlasnik kartice prihvati platnu transakciju te potpiše elektroničku potvrdu svojim imenom na određenom mjestu u Softveru.

Mi možemo u svakom trenutku ograničiti broj ili iznos (ili oboje) transakcija karticama koje upotrebljavaju autorizaciju potpisom.

Prilikom obrade transakcije puni iznos fakturirane robe/usluga morate dostaviti kao jednu transakciju. Ako je transakcija odbijena, ne smijete je podijeliti na nekoliko manjih transakcija. Imajte na umu da izdavatelj kartica zadržava pravo izvršavanja povrata sredstava kupcu ako podijelite transakciju. Podjela transakcija može dovesti do toga da Prihvatitelj kartica zadrži vaša sredstva i obustavi trgovački račun.

Sigurnosni standardi

Vaša je obveza u svakom trenutku pridržavati se važećih sigurnosnih standarda koje je utvrdilo Vijeće za sigurnosne standarde PCI (Payment Card Industry Security Standards Council) (PCI Council) čiji se uvjeti i mjere ("PCI standardi") mogu pronaći na stranici www.pcisecuritystandards.org.

Vaša je obveza kao trgovca koji prihvaća plaćanje karticama utvrditi koji se PCI Standardi primjenjuju na vas. Na temelju informacija koje imamo o vama možemo vam preporučiti da poduzmete određene radnje kako biste se uskladili s odgovarajućim PCI standardom. Međutim, preporuke ne predstavljaju pravni savjet i mi ne možemo biti odgovorni za točnost preporuka koje ćemo vam dati.

Obavijest o kvaru

Morate nas odmah obavijestiti o bilo kakvom prekidu, kvaru ili oštećenju koje se odnosi na Čitač kartica, Softver ili naše Usluge.

Suradnja

Obvezni ste u potpunosti surađivati s nama na vlastiti trošak ako je vaša suradnja potrebna radi revizije koju zahtijeva Prihvatitelj kartica, kartična shema ili prema naredbi ili istrazi nadležnog tijela, tijela za provedbu zakona ili suda.

Chargeback

U okviru rokova utvrđenih zakonom i važećim pravilima kartičnih shema, transakcija može biti poništena kroz proces nazvan chargeback ("Chargeback") ako takva transakcija:

 • podliježe sporu (npr. ako roba ili usluge nisu isporučeni ili ako ne ispunjavaju potrebne standarde)
 • ako ju je zbog bilo kojeg razloga ukinula nadležna kartična shema, Prihvatitelj kartica, vlasnik kartice ili izdavatelj kartice
 • nije autorizirana ili Prihvatitelj kartica ima razloga sumnjati da transakcija nije bila autorizirana
 • ako je ilegalna, napravljena prijevarom ili krši uvjete ovog Ugovora
 • ili zbog bilo kojeg drugog razloga, kako je navedeno u važećim pravilima kartičnih shema.

Ako je Prihvatitelj kartica dobio zahtjev za Chargeback vezan uz neku od transakcija, Prihvatitelj kartica može odbiti iznos Chargebacka i sve povezane naknade i kazne od još neisplaćenih iznosa drugih transakcija ili tražiti naplatu troškova drugim putem.

Digitalne potvrde

Prihvatitelj kartica ili Bizzon besplatno će pohranjivati potpise s digitalnih potvrda. Niste dužni samostalno pohranjivati ove dokumente.

Naša odgovornost

Iako nastojimo da naše Usluge budu raspoložive 24 sata na dan, ne možemo preuzeti odgovornost za slučaj kada su Usluge zbog bilo kojeg razloga nedostupne ili Čitač kartica ili Softver neupotrebljivi u bilo koje vrijeme ili u bilo kojem razdoblju. Pružanje Usluga može biti privremeno obustavljeno i bez prethodne najave u slučaju kvara sustava, održavanja ili popravaka ili zbog razloga koje ne možemo kontrolirati. Nastojat ćemo vas unaprijed obavijestiti o svim planiranim održavanjima i popravcima koji mogu dovesti do obustave Usluga.

Vaša odgovornost prema nama, Prihvatitelju kartica i kartičnim shemama

Odgovorni ste nama, Prihvatitelju kartica i kartičnim shemama:

 • za bilo kakve gubitke nastale kao posljedica vaših postupaka ili postupaka vaših zaposlenika, direktora, službenika, zastupnika ili ostalih osoba pod vašom kontrolom
 • za kršenje ovog Ugovora
 • za nepridržavanje propisanih politika sigurnosti ili uputa za korištenje
 • za neusklađenost s bilo kojim razumnim uputama koje ste dobili od nas ili Prihvatitelja kartica, a koje se odnose na korištenje našim Uslugama
 • za kršenje primjenjivih pravila kartičnih shema
 • za djelovanje na način koji je doveo ili će dovesti do štete za naš ugled, ugled Prihvatitelja kartica ili kartičnih shema
 • za postupanje s namjerom prijevare
 • za kršenje važećih zakona i propisa.

Dužni ste zaštititi i osloboditi odgovornosti nas i Prihvatitelja kartica ili bilo kojeg od naših zaposlenika ili zaposlenika Prihvatitelja kartica, direktora, službenika i predstavnika, od svih zahtjeva trećih osoba koje podnesu protiv nas ili Prihvatitelja kartica nastalih kao rezultat bilo kojeg od događaja navedenih u prethodnom stavku.

Svaka ilegalna aktivnost ili prijevara bit će prijavljena nadležnim tijelima.

Sporovi i pritužbe

Ako imate bilo kakve pritužbe na naše Usluge, obratite se našoj Korisničkoj službi putem e-pošte na podrska@bizzon.com. Korisnička služba pregledat će vašu pritužbu i pravovremeno vas obavijestiti o rezultatima. Također, možete podnijeti i pisani prigovor i poslati ga Korisničkoj službi društva Bizzon na adresu BIZZON LTD, 7B Hampstead High Street, London NW3 1PR, UK.

Uvjeti raskida

Ovaj Ugovor stupa na snagu vašim pristankom, ali pružanje Usluga može biti obustavljeno sve dok mi ili Prihvatitelj kartica ne utvrdimo da ste završili sve potrebne korake za registraciju i uspješno prošli postupak provjere. Ugovor će biti na snazi sve dok ga ne prekine jedna od strana, u skladu sa sljedećim odredbama.

Raskid od strane vas

Imate pravo raskinuti ovaj Ugovor, bez obrazloženja, kontaktiranjem s našom Korisničkom službom.

Obustava i prestanak od strane društva Bizzon

Možemo raskinuti ovaj Ugovor u bilo kojem trenutku dajući vam obavijest o raskidu najmanje dva mjeseca unaprijed.

Vaš račun i ovaj Ugovor možemo raskinuti nakon šest mjeseci nekorištenja Uslugama.

Nakon što se vaš račun ukine, nećete moći više pristupiti detaljima svojeg računa.

Zadržavamo pravo na trenutačno obustavljanje ili ukidanje dijela Usluga ili svih Usluga u slučaju:

 • da smo na to prisiljeni od strane nadležnih tijela vlasti, Prihvatitelja kartica ili kartične sheme
 • da u svojem razumnom nahođenju smatramo da vaši proizvodi ili usluge krše ovaj Ugovor, pravila kartičnih shema i/ili važeće zakone
 • da u svojem razumnom nahođenju smatramo da daljnje pružanje naših Usluga vama predstavlja prijetnju našem ugledu ili ugledu Prihvatitelja kartica kod kartičnih shema, regulatornih tijela i/ili šire javnosti ili
 • da nalazimo jasne naznake da ste ili ćete vjerojatno postati insolventni i/ili ne možete osigurati isporuku svojih proizvoda i/ili usluga
 • da ste nam pružili neistinite, netočne, nepotpune ili obmanjujuće podatke
 • da ste povrijedili uvjete ovog Ugovora
 • da je vaš račun kompromitiran
 • da nam predstavljate neprihvatljiv rizik od prijevare ili financijski rizik
 • da se koristite Uslugama u suprotnosti s primjenjivim zakonima, pravilima i propisima ili
 • da ste sudjelovali u prijevari ili nezakonitom ponašanju.

Nastojat ćemo vas unaprijed obavijestiti o svojoj namjeri o obustavi Usluga te vam pružiti razloge za to kad god je to moguće.

Posljedice raskida

Po prestanku ovog Ugovora nećete više smjeti upotrebljavati Usluge, Softver ni licencu za upotrebu bilo kakvih logotipova, zaštitnih znakova ili drugog intelektualnog vlasništva koje ste imali temeljem ovog Ugovora. Morate ukloniti sva spominjanja društva Bizzon i kartičnih shema, kao i logotipove i naljepnice uključujući, ali ne ograničavajući se na one izložene na svojim prodajnim mjestima i web-stranicama.

Prestanak ovog Ugovora neće utjecati na prava ili obveze koji su možda nastali prije raskida ili isteka. Obveze svake od strana iz Ugovora čija je svrha opstanak i nakon raskida nastavit će se u punoj snazi bez obzira na raskid.

Povjerljivost i privatnost

Stranke moraju čuvati kao tajnu sve povjerljive informacije ili podatke koji su razmijenjeni u njihovim ugovornim odnosima, osim ako je drukčije predviđeno u ovom Ugovoru ili u skladu s pravnim obvezama.

Plaćanjem Platnim karticama vlasnik kartice pristaje na obradu svojih osobnih podataka potrebnih za izvršenje transakcije putem Softvera Bizzon. Bizzon i Trgovac će pohraniti, prenijeti, obraditi i koristiti se tim podacima u skladu s britanskim Zakonom o zaštiti podataka iz 1998., Regulativom EU-a 2016/679 (GDPR) i Standardom sigurnosti podataka industrije platnih kartica (PCI DSS) o zaštiti osobnih podataka i podataka o vlasnicima kartica. Bizzon će održavati prikladne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala razina sigurnosti prikladna za zaštitu navedenih podataka.

Intelektualno vlasništvo

Osim kako je izričito navedeno u ovom Ugovoru, korištenjem Uslugama ne stječete nikakvo pravo vlasništva ili interes nad intelektualnim vlasništvom Usluga. Za potrebe ovog Ugovora "Prava intelektualnog vlasništva" znači svi izumi (patentirani ili ne), prava dizajna, prava baze podataka, autorska prava, moralna prava, prava na žigove, logotipe, trgovačka imena, sva registrirana prava intelektualnog vlasništva, znanje te sva prava i oblici zaštite slične prirode i oni koji imaju isto ili slično značenje.

Ne smijete dodijeliti, ustupati, kopirati ili distribuirati Usluge ili dopustiti trećim stranama korištenje Uslugama.

Osim u mjeri dopuštenoj zakonom, ne smijete kopirati, prilagođavati, izvršavati obrnuti inženjering, dekompilirati, rastavljati, mijenjati, prilagođavati Usluge ili ispravljati pogreške u Uslugama.

Izjave i jamstva

Izjavljujete i jamčite nam: (i) da imate najmanje 18 godina; (ii) da ste stanovnik Republike Hrvatske; i (iii) da imate zakonsko pravo i punu moć i ovlast sklopiti ovaj Ugovor i ispunjavati obveze u skladu s njim.

Završne odredbe

Izmjene ugovora

Zadržavamo pravo izmjene ovog Ugovora u bilo kojem trenutku. O bilo kojoj izmjeni nastojat ćemo vas obavijestiti najmanje dva mjeseca unaprijed, osim ako je izmjenu ili dopunu potrebno uvesti što prije radi usklađivanja s važećim zakonima i propisima. O promjeni ćete biti obaviješteni putem poruke unutar Softvera ili putem e-pošte. Ako ne želite prihvatiti promjenu uvjeta, imate pravo raskinuti ovaj Ugovor tijekom otkaznog roka o čemu ćete nas obavijestili pod uvjetima opisanima u Ugovoru. Vaše daljnje korištenje Uslugama nakon takvog otkaznog roka smatrat će se vašim prihvaćanjem izmijenjenih odredbi i uvjeta.

Najnovija verzija ovog Ugovora može se pronaći na našoj web-stranici. Na vaš zahtjev poslat ćemo vam ovaj Ugovor i u papirnatom obliku.

Ništavost

Ako se bilo koja odredba ovog Ugovora pokaže neprovedivom na bilo koji način, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi.

Komunikacija

Izvješća, obavijesti i druga priopćenja vezana za ovaj Ugovor (uključujući sve promjene u uvjetima i odredbama ovog Ugovora) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku, u pisanom obliku, dostavljena putem e-pošte ili elektronički, putem Bizzon računa. Za potrebe ovog Ugovora svaka obavijest može se dostaviti u pisanom obliku, elektronički, osim ako izričito zahtijevamo da dokument bude na papiru i/ili potpisan.

Morate imati valjanu poštansku adresu i adresu e-pošte za vrijeme trajanja ovog Ugovora. Morate nas odmah obavijestiti ako ste promijenili adresu ili druge informacije za kontakt koje ste nam dostavili prilikom registracije ili za vrijeme trajanja Ugovora. Nećemo biti odgovorni ako vam zbog vašeg propusta dopis pošaljemo na neispravnu adresu. Bizzon ne snosi odgovornost ako adresa e-pošte koju ste odredili za komunikaciju s nama više ne vrijedi ili ako ste je promijenili, a niste nas obavijestili o tome.

Sva priopćenja poslana elektroničkim putem na posljednju adresu koju ste nam dali za ovu namjenu smatraju se primljenima na dan slanja, osim ako slanje rezultira primitkom obavijesti o pogrešci u komunikaciji. Priopćenja poslana poštom smatrat će se primljenima na drugi radni dan nakon slanja.

Korisnička služba

S našom Korisničkom službom možete kontaktirati slanjem e-pošte na podrska@bizzon.com ili putem naše web-stranice. Također možete poslati pisano priopćenje poštom na adresu BIZZON LTD, 7B Hampstead High Street, London NW3 1PR, UK. Međutim, preporučujemo da komunicirate s nama elektroničkim putem.

Vaš račun

Vaš Bizzon račun služi isključivo za vašu osobnu upotrebu i ne smijete dodijeliti ili prenijeti bilo koje od vaših prava i obveza iz ovog Ugovora na bilo koju osobu bez našeg prethodnoga pisanog odobrenja.

Ako odlučimo prenijeti vaš račun na drugu osobu (primjerice u okviru postupka restrukturiranja ili prodaje dijela tvrtke), to ćemo učiniti samo ako osoba na koju se prenosi račun ima odgovarajuće regulatorne dozvole i ovlaštenja. Pritom ćemo vas obavijestiti o toj promjeni najmanje dva mjeseca unaprijed. Vi ćete biti u mogućnosti prekinuti svoj račun u tom razdoblju ako to želite.

Prava potrošača

Ako ste potrošač, kao što je definirano zakonima vezanima uz vaše mjesto boravka, imate pravo otkazati ovaj Ugovor u pisanom obliku u bilo kojem trenutku u roku od dva tjedna od trenutka sklapanja ovog Ugovora ili dana kad su vam priopćeni ovi uvjeti, ovisno o tome što je kasnije. Prestanak neće utjecati ni na koju već obrađenu transakciju dostavljenu Prihvatitelju kartica ili kartičnoj shemi.

Prava treće strane

Osoba koja nije stranka u ovom Ugovoru nema pravo (Prava trećih strana) provođenja bilo koje odredbe ovog Ugovora.

Cijeli sporazum

Ovaj Ugovor predstavlja cjelokupni sporazum između vas i nas te nadvladava i zamjenjuje sve prethodne nacrte, ugovore, sporazume i dogovore između vas i nas, bilo pisane ili usmene, koji se odnose na njegov predmet.

Svaka se strana slaže da u svrhu sklapanja ovog Ugovora nisu dana nikakva jamstva osim onih navedenih u ovom Ugovoru.

Mjerodavno pravo i nadležnost

Ovaj Ugovor i svaki spor ili zahtjev koji proistječe iz njegova predmeta ili je u vezi s u skladu je s engleskim zakonima, osim ako ste u sklapanje ovog Ugovora ušli kao potrošač. U tom se slučaju mogu primjenjivati obvezni lokalni zakoni o zaštiti potrošača.

Ako ste poslovni kupac i ispunjavate uvjete za ugovorno određivanje mjesta za rješavanje sporova koji proizlaze iz ovog Ugovora ili u vezi s njim, slažete se:

 • da engleski sudovi imaju isključivu nadležnost za donošenje odluka u slučaju sporova ili postupaka koje vi pokrenete protiv nas
 • da engleski sudovi imaju ne-isključivu nadležnost za donošenje odluka u slučaju sporova ili postupaka koje mi pokrenemo protiv vas.

Kontakt

Molimo kontaktirajte naš odjel podrške s bilo kakvim pitanjima ili problemima u vezi s našim općim uvjetima korištenja.

BIZZON LTD
7B Hampstead High Street
London NW3 1PR
Ujedinjeno Kraljevstvo

podrska@bizzon.com

Sporazum o ovlaštenoj obradi osobnih podataka u ime Voditelja Obrade

Predmet sporazuma i ovlaštenja

Sljedeći sporazum o ovlaštenoj obradi osobnih podataka u ime Voditelja obrade (dalje u tekstu: "Ovlaštenje") utvrđuje međusobne odnose, prava i obveze strana u vezi s ovlaštenom obradom osobnih podataka koju društvo FLOE d.o.o. („Izvršitelj obrade“) provodi u ime Klijenta („Voditelj obrade“), sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011, dalje u tekstu: „ZZOP“) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (dalje u tekstu: „GDPR“).

Ovlaštenje se primjenjuje na sve aktivnosti vezane uz Ugovor kojima zaposlenici FLOE d.o.o. ili podugovaratelji FLOE d.o.o. obrađuju Osobne podatke u ime Voditelja obrade.

Izvršitelj obrade ovlašten je obrađivati Osobne podatke u ime Voditelja obrade za vrijeme trajanja Ugovora.

Definicije

Izvršitelj obrade: FLOE d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 1, OIB: 08983580621

Voditelj obrade: Klijent;

Osobni podaci znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (dalje u tekstu: „Ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

Ovlaštena obrada Osobnih podataka obuhvaća sve radnje kojima Izvršitelj obrade obrađuje Osobne podatke u ime Voditelja obrade;

Uputa znači zabilježeni nalog (uputa) kojim Voditelj obrade nalaže Izvršitelju obrade određeno postupanje i obradu Osobnih podataka Ispitanika (npr. psudonimizaciju, blokiranje, brisanje, prijenos, ispravak) koji se odnose na zaštitu Osobnih podataka.

Opseg, priroda i svrha ovlaštene obrade Osobnih podataka i Ispitanici

Izvršitelj obrade obrađuje Osobne podatke u ime i po zabilježenim Uputama Voditelja obrade i u svrhu koja je navedena dolje u ovom Ovlaštenju. Obrada obuhvaća obradu Osobnih podataka Ispitanika u vezi s platnim transakcijama, kako je navedeno u Ugovoru i njegovim pomoćnim dokumentima.

Kategorija Ispitanika na koje se odnosi obrada Osobnih podataka obuhvaća:

 • korisnike Voditelja obrade (npr. trgovce),
 • krajnje kupce koji pokreću platne transakcije putem Voditelja obrade ili trgovca (platitelji) ili primaju takve platne transakcije (primatelji plaćanja).

Osobni podaci koji se obrađuju obuhvaćaju sve podatke o gore spomenutim platnim transakcijama koji su dostavili Ispitanici ili su prikupljeni od Ispitanika. Specifični Osobni podaci mogu se razlikovati ovisno o različitim zahtjevima i obično uključuju ime, adresu, datum rođenja, pojedinosti o plaćanju (npr. brojevi kreditnih / platnih kartica, kontrolne znamenke, status valjanosti, datum isteka) i detalje o plaćenoj robi ili uslugama (npr. opis robe ili usluga, fakturirane iznose, adrese naplate i adrese dostave).

Svrha obrade Osobnih podataka sastoji se u ostvarenju sljedećih ciljeva:

 • omogućiti Voditelju obrade izvršavanje odgovarajućih platnih transakcija;
 • pružiti Voditelju obrade sve potrebne informacije o tim platnim transakcijama;
 • pružanje podrške Voditelju obrade u svim pitanjima koja se tiču ​​platnih transakcija (npr. tehnička podrška);
 • olakšavanje sprječavanja prijevarnih ili na drugi način neispravnih platnih transakcija podudaranjem i upućivanjem Osobnih podataka s podacima prikupljenima od trećih strana putem automatiziranih procesa nad bazama Osobnih podataka i dopunjavanjem takvih baza podataka za Voditelja obrade i druge pošiljatelje platnih transakcija;
 • sigurno pohranjivanje podataka o platnim transakcijama za Voditelja obrade; i
 • pružanje pomoćnih usluga za Voditelja obrade za gore navedene svrhe.

Odgovornost i mjesto obrade podataka

Izvršitelj obrade može prikupljati, obrađivati ​​i koristiti Osobne podatke u skladu s odredbama ovog Ovlaštenja i sukladno uputama Voditelja obrade.

Početne upute navode se i zabilježene su u Ugovoru. One mogu biti izmijenjene, dopunjene ili zamijenjene od strane Voditelja obrade posebnim uputama u pisanom obliku, u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za usklađenost Voditelja obrade s njegovim obvezama vezanim uz zaštitu Osobnih podataka prema Osobnim podacima koji se obrađuju.

U hitnim slučajevima, Voditelj obrade može izdati Upute u usmenom obliku. Voditelj obrade će potvrditi usmene upute bez odgađanja u pisanom obliku, tj. pismom ili faksom. U slučaju da to ne učini, takve nove Upute neće biti obvezujuće za Izvršitelja obrade i on će u svemu postupati prema prije zaprimljenim Uputama.

Tijekom vremenskog razdoblja trajanja ovog Ovlaštenja, Voditelj obrade je isključivo odgovoran za poštivanje svih propisa o zaštiti osobnih podataka, posebno za zakonitost prijenosa podataka na Izvršitelja obrade i zakonitosti obrade Osobnih podataka koju provodi Izvršitelj obrade.

Izvršitelj obrade je odgovoran za štetu prouzročenu obradom samo ako nije poštovao obveze iz GDPR-a koje su posebno namijenjene izvršiteljima obrade ili je djelovao izvan zakonitih uputa Voditelja obrade ili protivno njima. Izvršitelj obrade izuzet je od odgovornosti ako dokaže da nije ni na koji način odgovoran za događaj koji je prouzročio štetu.

Ako je Voditelj obrade ili Izvršitelj obrade platio punu odštetu za pretrpljenu štetu, Voditelj obrade ili Izvršitelj obrade ima pravo zatražiti od Izvršitelja obrade ili Voditelja obrade dio odštete koji odgovara njegovu udjelu u odgovornosti za štetu.

U okviru ovog Ovlaštenja Izvršitelj obrade će obrađivati Osobne podatke isključivo na području država članica Europske unije ili drugih potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru i na mjestima poslovanja podugovaratelja. Svaka naknadna obrada podataka od Izvršitelja obrade u drugoj zemlji zahtijeva prethodnu posebnu pisanu suglasnost Voditelja obrade i podliježe posebnim uvjetima propisanim važećim propisima.

Ovo Ovlaštenje se u skladu s tim primjenjuje u slučaju da je Voditelj obrade angažirao Izvršitelja obrade kako bi on provjerio ili održavao automatizirane procese ili instalacije za obradu Osobnih podataka i slijedom toga, Izvršitelju obrade ne može se isključiti pristup Osobnim podacima tijekom tih postupaka.

Obveze društva FLOE d.o.o. kao Izvršitelja obrade

Izvršitelj obrade poduzet će tehničke i organizacijske mjere kako bi na odgovarajući način zaštitio Osobne podatke Ispitanika od prijevarne uporabe i gubitka u skladu sa zakonodavnim zahtjevima zaštite Osobnih podataka i sigurnosti podataka.

Izvršitelj obrade mora, kroz učinkovit sustav kontrole, osigurati da se u cijelosti postupa sa takvim mjerama i važećim uputama Voditelja obrade. Konkretno, Izvršitelj obrade ustrojava svoju unutarnju organizaciju na način da ispunjava specifične zahtjeve zaštite Osobnih podataka.

U svom području odgovornosti, Izvršitelj obrade predviđa provedbu i postupanje sukladno dogovorenim općim, tehničkim i organizacijskim mjerama. Ako pregled ili revizija koju provede Voditelj obrade otkriva potrebu za prilagodbama, takve će se prilagodbe obaviti zajednički.

Izvršitelj obrade posebno će provoditi sljedeće tehničke i organizacijske mjere:

Kontrola pristupa prostoru / opremi

 • U podatkovnim centrima: više-kriterijska autentifikacija, video nadzor operatora podatkovnog centra.
 • U uredima: dodjela ključeva i sigurnost pristupa kroz pametne kartice

Kontrola pristupa sustavima

 • Pravila o lozinkama (npr. posebni znakovi, minimalna duljina, rutinska promjena zaporki)
 • Automatsko zaključavanje (npr. deaktivacija zaporke ili suspenzija)
 • Daljinski pristup samo putem osiguranih veza, autentifikacija lozinkom; dodatna autentifikaciju sustava javnim / privatnim ključem ili lozinkom

Kontrola autorizacije pristupa

 • Diferencirane dozvole (profili, uloge, transakcije i objekti)
 • Analize (centralno vođenje dnevnika pristupa)

Kontrola prijenosa podataka

 • Šifriranje / tuneliranje (VPN)
 • Osiguranje prijenosa (šifriranje podataka tijekom prijenosa na svim medijima)

Retroaktivna kontrola unosa

 • Vođenje dnevnika

Kontrola sukladne obrade

 • Nedvosmisleni dogovori
 • Formalizirani plasmani narudžbi (pisani predlošci)
 • Kriteriji za odabir izvođača radova
 • Kontrola izvršenja ugovora

Kontrola raspoloživosti

 • Sigurnosni poslužitelji
 • Zrcaljenje tvrdog diska, npr. RAID tehnologija
 • Neprekinuti izvor napajanja (UPS)
 • Odvojena pohrana
 • Zaštita od virusa / vatrozid
 • Procedure u hitnim slučajevima

Kontrola odvajanja podataka

 • Logičko razdvajanje podataka o klijentima putem ID-ova
 • Odvajanje produkcijskih i ispitnih sustava

Navedene mjere podliježu tehničkom unapređenju i daljnjem razvoju. Izvršitelj obrade može provoditi alternativne mjere, ako barem zadrže razinu sigurnosti dogovorenih mjera.

Izvršitelj obrade će odmah obavijestiti Voditelja obrade ako smatra da upute Voditelja obrade dovode do povrede važećih propisa o zaštiti osobnih podataka. Izvršitelj obrade može obustaviti provedbu Upute sve dok Voditelj obrade ne potvrdi ili promijeni Uputu, ali na način sukladan važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Po izričitom zahtjevu s navođenjem posebno potrebnih Osobnih podataka, Izvršitelj obrade dostavlja Voditelju obrade Osobne podatke potrebne za vođenje evidencije aktivnosti o obradi i za usklađenost s eventualnim obveznim obaveznim izvješćivanjem.

Izvršitelj obrade će osigurati da se sve osoblje uključeno u obradu Osobnih podataka obvezalo na poštovanje povjerljivosti ili da podliježe zakonskim obvezama o povjerljivosti, kao i da se redovito obučava za zaštitu Osobnih podataka i sigurnost Osobnih podataka.

Ako postoji takva obveza, Izvršitelj obrade će sukladno odredbama GDPR-a imenovati službenika za zaštitu podataka i dati njegove kontakt podatke Voditelju obrade na njegov zahtjev.

Bez obzira na krivnju, Izvršitelj obrade će obavijestiti Voditelja obrade:

 • u slučaju ozbiljnih operativnih grešaka koje mogu nepovoljno utjecati na sigurnost Osobnih podataka u okviru ovog Ovlaštenja,
 • u slučaju dokazane sumnje o povredi propisa o zaštiti Osobnih podataka, bilo zakonski ili prema odredbama ovog Ovlaštenja, ili
 • u slučaju drugih nepravilnosti u odnosu na zaštitu Osobnih podataka tijekom obrade Osobnih podataka u ime Voditelja obrade

Ovo osobito uključuje inspekcije i postupke nadležnih nadzornih tijela za zaštitu Osobnih podataka u vezi s Izvršiteljem obrade, kao i istrage o kaznenim djelima povezanim s podacima vezanim uz zaštitu Osobnih podataka ili prekršajima protiv Izvršitelja obrade ili njegovih zaposlenika.

U takvim slučajevima Izvršitelj obrade će, u dogovoru s Voditeljem obrade, poduzeti razumne mjere za osiguranje Osobnih podataka i u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti moguće nepovoljne posljedice za Osobne podatke.

Svi osobni podaci i prijenosnici podataka koje pruža ili isporučuje Voditelj obrade, kao i sve proizvedene kopije ili njihove reprodukcije (zajedno u daljnjem tekstu "Materijali") mogu se koristiti samo u svrhu Ugovora i ostati jedino vlasništvo Ispitanika ili odgovarajućeg vlasnika.

Izvršitelj obrade pohranjuje ili sprema Materijale na adekvatan i razumljiv način i poduzima razumne mjere kako bi se smanjio rizik od bilo kojeg prestanka prava Ispitanika, osobito preko povezanosti ili spajanja Materijala ili prerade ili izmjene Materijala u novi dokument. Materijali će biti zaštićeni od pristupa treće strane na odgovarajući i razumljiv način.

Pristup Materijalima Voditelja obrade ili rezultatu rada nije dopušten trećim osobama. Materijali ili rezultati rada mogu se prenijeti trećim stranama samo prema uputama Voditelja obrade ili nakon sporazuma između ugovornih strana u pisanom obliku.

U području odgovornosti, Izvršitelj obrade se mora pridržavati mjera zaštite i zaštitnih mjera u skladu sa stanjem tehnike kako bi se osiguralo skladištenje Osobnih podataka, arhiviranje i obnavljanje gubitaka na zakonom dopušten način.

Gdje je primjenjivo, sve Osobne podatke i nositelje takvih Osobnih podataka, bez obzira na medij, Izvršitelj obrade vratit će Voditelju obrade nakon što istekne vrijeme trajanja ovog Ovlaštenja ili sukladno Uputi Voditelja obrade.

Sve kopije, uključujući testiranje ili neispravne materijale, briše ili uništava Izvršitelj obrade u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka. Izvršitelj obrade će ovo potvrditi Voditelju obrade u pisanom obliku na njegov pisani zahtjev.

Izvršitelj obrade odriče se bilo kakvih prava zadržanja s obzirom na Osobne podatke ili njihove nositelje. Bez obzira na prethodno navedeno, Izvršitelj obrade ima pravo izraditi kopije Osobnih podataka i pohraniti ih na siguran način i sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, u mjeri potrebnoj i tijekom vremena izdavanja računa za pružene usluge i ispunjavanja zakonskih obveza.

Pravo Voditelja obrade da zahtijeva povrat svih nositelja podataka i brisanje Osobnih podataka koje je pohranio Izvršitelj obrade i kojima se provodi zaštita Osobnih podataka bit će neovisno o isteku trajanja Ugovora i ovog Ovlaštenja. Voditelj obrade će odlučiti o povratu ili brisanju Osobnih podataka nakon isteka Ugovora u odgovarajućem vremenskom roku koji odredi Izvršitelj obrade.

Radi izbjegavanja svake dvojbe i u slučaju drugačijeg tumačenja prethodno navedenog, Izvršitelj obrade izjavljuje da u cijelosti postupa sukladno odredbi članka 28. GDPR-a.

Obveze Klijenta kao Voditelja obrade

Voditelj obrade je isključivo odgovoran za poštivanje svih propisa o zaštiti osobnih podataka, posebno za zakonitost prijenosa podataka Izvršitelju obrade ili trećim stranama i za zakonitost obrade podataka Izvršitelja obrade.

Radi izbjegavanja svake dvojbe, Izvršitelj obrade je odgovoran za štetu prouzročenu obradom samo ako nije poštovao obveze iz GDPR-a koje su posebno namijenjene izvršiteljima obrade ili je djelovao izvan zakonitih uputa Voditelja obrade ili protivno njima.

Voditelj obrade će, nakon što primijeti pogreške ili nepravilnosti u vezi s propisima o zaštiti Osobnih podataka tijekom ispitivanja rezultata obrade Osobnih podataka, odmah i detaljno obavijestiti Izvršitelja obrade.

Voditelj obrade je dužan voditi evidenciju aktivnosti obrade Osobnih podataka i eventualne obavijesti o obradi Osobnih podataka u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Voditelj obrade poduzima odgovarajuće mjere kako bi se Ispitaniku pružile sve informacije iz članaka 13. i 1i sve komunikacije iz članaka od 15. do 22. i članka 3GDPR-a, u vezi s obradom Osobnih podataka u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika. Ovo je isključiva obveza Voditelja obrade i Izvršitelj obrade za nju ne odgovara, nego mu samo može putem provođenja tehničkih i organizacijskih mjera pomoći (koliko je moguće) u njihovom ispunjavanju.

Prava Ispitanika na informacije, ispravak, brisanje i blokiranje

Ako je Voditelj obrade obvezan sukladno primjenjivom zakonodavstvu pružiti informacije fizičkoj osobi u vezi s prikupljanjem, obradom ili korištenjem Osobnih podataka te osobe ili ispravljanjem, brisanjem ili blokiranjem osobnih podataka takve fizičke osobe, Izvršitelj obrade će, nakon primitka zahtjeva u pisanom obliku, pružiti Voditelju obrade potrebne podatke.

Izvršitelj obrade će ispraviti, brisati ili blokirati obrađeni Osobni podatak samo nakon takve upute koju mu da Voditelj obrade.

Izvršitelj obrade će obavijestiti Voditelja obrade o zahtjevima za informacijama ili drugim zahtjevima od strane Ispitanika o ispravljanju, brisanju ili blokiranju Osobnih podataka i proslijedit će sve takve zahtjeve Voditelju obrade.

Pravo nadzora

Voditelj obrade ima pravo o vlastitom trošku pregledati izvršenje ovog Ovlaštenja, a posebno poštivanje i adekvatnost tehničkih i organizacijskih mjera donesenih radi zaštite Osobnih podataka Voditelja obrade od prijevarnog korištenja ili gubitka u poslovnim prostorijama Izvršitelja obrade putem kvalificiranih, neovisnih revizora kako je navedeno u daljnjem tekstu:

 • neovisni Revizori moraju biti javno ovlašteni za obavljanje takve djelatnosti, imenovani Izvršitelju obrade u svakom pojedinačnom slučaju i obvezani na povjerljivost prema Voditelju obrade;
 • Izvršitelj obrade mora biti obaviješten o obavljenoj inspekciji;
 • Inspekcija će se održati u prostoru Izvršitelja obrade u uobičajenom radnom vremenu i bez značajnog ometanja normalnog tijeka poslovanja Izvršitelja obrade;
 • Izvršitelj obrade ima pravo štititi svoje legitimne interese, osobito svoje povjerljive podatke o poslovanju i podatke drugih klijenata.

Na pisani zahtjev Voditelja obrade, Izvršitelj obrade će pružiti Voditelju obrade informacije potrebne za učinkovito praćenje ovog Ovlaštenja. Ovo se primjenjuje prije početka obrade Osobnih podataka, kao i tijekom daljnje obrade.

Na zahtjev Voditelja obrade, Izvršitelj obrade će pružiti Voditelju obrade potvrdu o poduzetim tehničkim i organizacijskim mjerama. U svrhu takve provjere, Izvršitelj obrade može po svojoj samostalnoj, ali razumnoj diskrecijskoj ocjeni donositi potvrde, izvještaje ili izvode izvješća kvalificiranog neovisnog stručnjaka (npr. ovlašteni revizor, službenik za zaštitu podataka, revizor zaštite podataka).

Podugovaratelji

Angažiranje podugovaratelja za obradu Osobnih podataka u okviru ovog Ovlaštenja je dopušteno te Voditelj obrade ovime daje Izvršitelju obrade opće pisano odobrenje za angažiranje podugovaratelja, sukladno odredbi članka 28. stavak 2 GDPR-a.

Voditelj obrade izjavljuje svoj pristanak i ovlaštenje za obradu Osobnih podataka povezanim društvima Izvršitelja obrade i trenutnim operatorima podatkovnih centara i pružateljima usluga hostinga.

Izvršitelj obrade može podugovoriti drugog pružatelja usluge hostinga ili operatera podatkovnog centra ako on postupa sukladno važećim standardima sigurnosti i zaštite podataka (u daljnjem tekstu: "Standardi"). Voditelj obrade ovime za ovakvo postupanje daje prethodno opće pisano odobrenje, sukladno članku 28. stavak 2. GDPR-a.

Kada postoji podugovaratelj kojeg je Izvršitelj obrade angažirao uz prethodno opće pisano odobrenje Voditelja obrade kako je navedeno u članku .1, Izvršitelj obrade obvezan je koristiti ugovorne odredbe ovog Ovlaštenja glede tajnosti, zaštite podataka i sigurnosti podataka.

Nakon pisanog zahtjeva Voditelja obrade, Izvršitelj obrade dužan je podnijeti informacije o predmetu ugovora i ispunjenju obveza zaštite Osobnih podataka u okviru ugovora između Izvršitelja obrade i podugovaratelja.

Naknada troškova

Usluge koje se suštinski odnose na zakonske obveze koje Izvršitelj obrade sukladno odredbama ovog Ovlaštenja mora ispunjavati (npr. primjena dogovorenih tehničkih i organizacijskih mjera) u potpunosti su uključene unutar opće naknade utvrđene Ugovorom.

Bilo koje daljnje vrijeme i napor Izvršitelja obrade koji proizlaze iz Ovlaštenja bit će naknađeni po satu za pruženu tehničku podršku. Ako takva cijena nije posebno dogovorena za svaki pojedinačni slučaj, cijena iznos 100 EUR / h. To osobito obuhvaća vrijeme i napore koje je Izvršitelj obrade poduzeo u odnosu na svoje dužnosti u odjeljcima i ove Komisije.

Razno

Ako se Osobni podaci ili nositelji podataka nalaze pod rizikom zbog zapljene, oduzimanja imovine, stečaja ili predstečajnog postupka Izvršitelja obrade ili bilo kojih sličnih radnji trećih osoba, Izvršitelj obrade odmah će o tome obavijestiti Voditelja obrade. U takvom slučaju, Izvršitelj obrade će bez odgađanja dati obavijest odgovarajućoj trećoj osobi koja obavijest se odnosi na ovlaštenje za obradu Osobnih podataka koje je dao Voditelj obrade.

Svaka izmjena ili dopuna ovog Ovlaštenja i njegovih sastavnih dijelova - uključujući i eventualne izjave od strane Izvršitelja obrade - zahtijevaju pisani oblik i izričitu obavijest da to predstavlja takvu izmjenu ili dopunu. Ovo se također odnosi i na odricanje od potrebe pisanog oblika za ove izmjene ili dopune.

Kolačići (cookies) nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje kolačića. Saznaj više