Pogoji uporabe

Zadnja posodobitev: 28. februar 2020

Splošni pogoji uporabe

Ta Pogodba je sklenjena med vami ("Trgovec", "vi", "vas", "vaš") in družbe BIZZON LTD, ("Bizzon", "mi", "nas", "naš") in z njo se določajo pogoji za ponujanje storitev kot je definirano v nadaljevanju. V Pogodbi se prav tako navajajo pravice banke, ki sprejema kartice na način kot to od nas zahtevajo pravila kartičnih shem. Za sprejem kartic je potrebno podpisati zasebno pogodbo z banko sprejemnikom ("Pogodbo s sprejemnikom kartic"). Če je katerakoli pogodba s Sprejemnikom v konfliktu s to Pogodbo, Pogodba s Sprejemnikom bo prevladala v meri, ki je potrebna za reševanje konflikta.

Podatki o Bizzon-u

BIZZON LTD je družba z omejeno odgovornostjo, registrirana v Angliji in Walesu pod številko 09283111, s sedežem na naslovu 7B Hampstead High Street, London NW3 1PR, Združeno kraljestvo.

Storitve, ki jih ponuja Bizzon

V skladu s pogoji te Pogodbe, Bizzon ponuja tehnične storitve, čitalnik kartic ("Čitalnik kartic") in daje dovoljenje za uporabo mobilne softverske aplikacije ("Softver"), ki omogoča sprejem in procesiranje plačil z uporabo metod plačevanja ter plačilne kartice, ki so navedene na naši spletni strani ("Plačilne kartice"). Čitalnik kartic obdeluje podatke, ki so shranjeni na plačilni kartici ("Podatki kartice"). Softver generira podatke, ki so potrebni za začetek transakcije ("Podatki transakcije") in nato podatke transakcije posreduje banki sprejemniku kartic na obdelavo (kot je definirano v nadaljevanju). Banka sprejemnik uporabi Podatke transakcije zaradi začenjanja plačilne transakcije in prenosa ustreznega zneska na vaš bančni račun.

Izvajanje tehničnih storitev, Čitalca kartic in Softverja imenujemo "Storitve".

Banka sprejemnik kartic od izplačanega zneska bo odbila nadomestilo za plačilno storitev, kot je navedeno na naši spletni strani. Sprejemnik kartic lahko po svoji lastni presoji, sledeč finančne in operativne rizike poslovanja s Trgovcem ter volumnom transakcij, dogovori drugačne stopnje nadomestil za vsakega posameznega trgovca.

Pridržujemo si pravico imenovanja tretje osebe zaradi izpolnjevanja nekaterih ali vseh obveznosti po tej Pogodbi.

Pridržujemo si pravico spremembe seznama sprejetih metod plačevanja in podprtih plačilnih kartic v katerem koli trenutku.

Storitve smete uporabljati samo na geografskih področjih, ki so dogovorjeni med nami in vami ("Teritorij storitev"). Strogo prepovedana je uporaba storitev na področjih za katera niste dobili naše dovoljenje.

Vsaka uporaba Storitev avtomatsko pomeni, da je Uporabnik prebral, razumel in sprejel te Pogoje uporabe.

Čitalnik kartic

Čitalnik kartic in Softver morate instalirati po navodilih, ki so na voljo na naši spletni strani.

Omogočili vam bomo nakup ustreznega Čitalnika kartic po kupoprodajni ceni, ki je objavljena na naši spletni strani. V primeru, da vam omogočimo nakup Čitalnika kartic po nižji ceni ali vam ga brezplačno damo na uporabo, si pridržujemo pravico do pogojevanja vašega lastništva nad Čitalnikom kartic z doseganjem minimalnega volumna kartičnih transakcij.

Ni vam dovoljeno prodajati, dajati v najem, licencirati ali prenesti Čitalnik kartic tretji osebi oziroma dovoliti uporabe Čitalnika kartic tretjim osebam. Prav tako ne smete menjati softvera ali hardvera Čitalnika kartic na kakršen koli način. Ne smete uporabljati Čitalnika kartic v kakršen koli drugi namen razen za opravljanje plačilnih transakcij preko mobilne aplikacije Bizzon.

Na našo zahtevo nam morate vrniti Čitalnik kartic, ali po prenehanju ali po poteku te Pogodbe ali zaradi menjave obstoječega Čitalnika. V primeru prekinitve pogodbe nam morate vrniti Čitalnik kartic na lastne stroške in prenesti lastništvo nad Čitalnikom kartic nazaj na nas.

Povrnili vam bomo nakupno ceno Čitalnika kartic, če smo to dolžni narediti po zakonu ali če smo privolili na povračilo. Pri tem lahko zaračunamo nadomestilo za stroške obdelave povračila Čitalnika kartic. Če se Čitalnik kartic vrne v rabljenem stanju, lahko zavrnemo povračilo stroškov.

Nepooblaščena uporaba softvera

Ni vam dovoljeno kopirati Softver, razen z namenom uporabe naših Storitev. Prav tako vam ni dovoljeno menjati, dopolnjevati ali opravljati nasprotni inženiring Softvera. Če objavimo posodobljeno verzijo Softvera, se od vas zahteva, da instalirate posodobljeno in nehate uporabljati staro verzijo. Softver smete uporabljati samo na svojem Teritoriju storitev.

Prenos podatkov

Bizzon ni niti banka niti ponuja bančne storitve. Da bi vam ponudili Storitve, smo stopili v pogodbeni odnos z banko sprejemnikom kartic ("Sprejemnik kartic"). V okviru te Pogodbe skozi svoj Softver prenašamo Podatke transakcije, v skladu z avtorizacijsko zahtevo, do Sprejemnika kartic zaradi sprožanja plačilne transakcije.

Soglasni ste s posredovanjem Podatkov transakcije do Sprejemnika kartic, z vsemi drugimi potrebnimi informacijami računa zaradi sprožanja in obdelave plačilne transakcije.

Pridržujemo si pravico do spremembe Sprejemnika kartic v katerem koli trenutku. Strinjate se, da v katerem koli trenutku lahko posredujemo vse relevantne informacije o vas na novega Sprejemnika kartic, da bi zagotovili kontinuiteto plačilnih storitev.

Obveznosti Trgovca

Obveznosti Trgovca

Da bi uporabljali Storitev Bizzon, morate se registrirati za Storitve in postaviti Bizzon uporabniški račun. Postopek registracije je na voljo preko spletne strani Bizzon ali preko mobilne aplikacije Bizzon.

Med registracijo od vas bo zahtevano, da nam dostavite določene informacije vključno, vendar ne omejeno na vaše ime, naslov, naslov e-pošte, telefonsko številko, številko bančnega računa in, če je potrebno, naziv podjetja ter pravno obliko organizacije, trgovski naziv, vrsto poslovanja, polni poslovni naslov in informacije o lastništvu.

Poleg informacij o vas, ki jih zahtevamo med procesom registracije, si pridržujemo pravico zahtevanja dodatnih informacij, če je to potrebno po našem ali mnenju Sprejemnika, s ciljem ponujanja Storitev, usklajevanja z zakonskimi in regulacijskimi zahtevami ali ocenjevanjem operativnih ter finančnih tveganj uporabe naših Storitev. Če nam ne dostavite takšnih dodatnih informacij, imamo pravico ustaviti ali preklicati vaš Bizzon račun.

Strinjate se, da so podatki, ki nam jih dostavljate med postopkom registracije ali na drugi način točni, popolni in posodobljeni ter, da nas boste takoj obvestili o vseh spremembah katere koli informacije, ki ste nam jo dostavili med postopkom registracije ali v katerem koli drugem trenutku trajanja te Pogodbe. Če katera koli informacija postane netočna ali nepopolna, Storitve so vam lahko začasno ali trajno ustavljene.

Ob registraciji boste dobili osebni uporabniški račun in geslo, ki ga boste potrebovali za opravljanje plačilnih transakcij. Vaša odgovornost je zagotoviti, da so te informacije in druge informacije za prijavo shranjene na varen način. Strinjate se, da boste pristopne podatke računa hranili izključno na lastno odgovornost in, da na takšen način ne bodo dostopne nepooblaščenim osebam. Podatki o računu so osebni in se ne morejo prenesti na nobenega razen vas.

Vaše podatke bomo obdelali v skladu z veljavnimi zakoni o zaščiti podatkov. Za nadaljnje informacije o tem kako bomo zbirali, obdelovali in uporabljali vaše podatke si oglejte naša Pravila zasebnosti, ki so sestavni del te Pogodbe.

Preverjanje

Po zaključku postopka registracije Sprejemnik kartic ali mi bomo preverili vašo identiteto v skladu z veljavnimi zakoni za preprečevanje pranja denarja in boja proti terorizmu.

Odločitev o tem ali je vaša identiteta primerno preverjena je v celoti odvisna od družbe Bizzon in banke Sprejemnika kartic. Pred uspešnim zaključkom postopka registracije in preverjanja si pridržujemo pravico ustaviti ali ne začeti ponujati nikakršno Storitev po tej Pogodbi.

Ko preverimo informacije o vas, bomo vas klasificirali po vrsti poslovne aktivnosti s katero se ukvarjate. Ta se klasifikacija lahko uporablja za ugotavljanje določenih limitov kot je maksimalni znesek transakcije in pogostnosti transakcij, za katere se lahko meni, da so tipični za to vrsto dela ali dejavnosti. Če pride do kakršne koli znatne spremembe v vašem poslovanju, nas morate takoj obvestiti, da bi uskladili obstoječe limite z novo dejavnostjo.

Omejitve uporabe

Storitev sprejema kartic smete uporabljati samo v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi ter pravili kartičnih shem. Kartične sheme ali Sprejemnik kartic občasno lahko od nas zahteva spremembo te Pogodbe v zvezi s spremembami in dopolnjevanjem pravil kartičnih shem.

Naše Storitve smete uporabljati samo za prodajo izdelkov in storitev, ki so povezane z vašo poslovno aktivnostjo. Za prodajo izdelka ali storitev, ki so izven tega tipičnega razpona izdelkov ali storitev vaše kategorije trgovca, morate dobiti naše predhodno soglasje. Če niste prepričani glede tega kateri izdelki in storitve so tipični za vašo kategorijo poslovanja, obrnite se na našo Uporabniško službo.

Ne smete uporabljati Storitve z namenom prevare ali na način, ki slepi vaše kliente, lastnike kartic ali katero koli tretjo stran.

Logotipe in znake kartičnih shem smete uporabljati samo v skladu s pravili kartičnih shem.

Brez našega dovoljenja ne smete uporabljati minimalni prag cen za sprejemanje kartičnih shem tako, da je ta prag višji od minimalnega zneska transakcije, ki vam je določen iz tehničnih razlogov.

Ne smete zaračunavati dodatne stroške za nakup s karticami brez našega dovoljenja.

Ne smete izplačevati gotovine v imenu katere koli kartične transakcije.

Ne smete sprejemati plačevanje z debitnimi in kreditnimi karticami, ki se glasijo na vaše ime ali ime vaše družbe.

Ne smete delovati kot posrednik v plačevanju, plačilni agregat ali na kakšen drugi način preprodajati naših storitev kateri koli tretji strani.

Ne smete uporabljati Storitev za sprejem plačevanja blaga in storitev v zvezi z nezakonito ter nemoralno vsebino; to se posebej nanaša na blago/storitve, ki so povezane z igrami na srečo, ki v skladu z veljavnimi zakoni veljajo za nezakonite.

Varnost

Mobilno napravo, ki je potrebna za uporabljanje Čitalnika kartice in Softvera si morate pridobiti ter ohranjati na lastne stroške, s potrebno pogodbo s tele-operaterjem, ki omogoča prenos Podatkov transakcije.

Ne zagotavljamo, da bodo Storitve kompatibilne z vašo mobilno napravo.

Morate ukrepati z vsemi razumnimi merami, da bi Čitalnik kartic, aplikacij in mobilna naprava bili varni ter, da bi se izognili izgubi, kraji, goljufiji ali nepooblaščeni uporabi mobilne naprave, Čitalnika kartic, podatkov za prijavo na vaš uporabniški račun in varnostnih nastavitev (vključno z vašim uporabniškim imenom, geslom in drugimi varnostnimi informacijami).

V vsakem trenutku morate spremljati navodila, ki smo vam jih dali, ki pa se nanašajo na varnost vseh Podatkov kartic ali Podatkov transakcije, podatkov o klientih in na integriteto Čitalnika kartic ter Softvera. Takšna navodila vam lahko dostavimo po katerem koli dogovorjenem komunikacijskem kanalu.

Če je vaš Čitalnik kartic ali kakšna varnostna podrobnost, ki se nanaša na vaš Bizzon račun izgubljena ali ukradena ali dvomite, da jih je nekdo nepooblaščeno uporabil ali poskusil uporabiti, nam morate to brez odlašanja javiti s kontaktiranjem naše Uporabniške službe.

Če je nekdo nepooblaščeno uporabljal vaše varnostne podrobnosti za dostop do vašega Bizzon računa, od vas pa nismo dobili nobenega obvestila o tem, tako kot je prej opisano, v primeru pomanjkanja kakršnih koli znakov, da je vaš račun uporabljan nepooblaščeno bomo nadaljevali z obdelavo vsake plačilne transakcije, ki je sprožena skozi vaš račun.

Pri uporabi Storitev za transakcije in pod pogojem, da plačilna kartica podpira PIN morate najprej zagotoviti, da je PIN vnesen z namenom potrdila. Pri uporabi Storitve za transakcije, ki zahtevajo podpis (Chip&Sign ali Swipe&Sign) morate ukrepati z vsemi razumnimi merami, da bi bili prepričani, da je Plačilna kartica, ki je uporabljena za plačilo izdana osebi, ki vam je ponudila kartico, na primer s primerjavo podpisa na kartici s tistim, ki ga je lastnik kartice napisal v vaši prisotnosti. V primeru, ko si dva podpisa nista zadosti podobna, da bi bili prepričani, da jih je napisala ista oseba, vam ni treba sprejeti takšne kartice za plačevanje razen, če oseba, ki daje kartico ponudi kakšen drugi dokaz, da je lastnik kartice.

V vsakem trenutku morate ukrepati z vsemi potrebnimi merami, da bi preprečili prevaro ali kakršno koli ilegalno uporabo svojega Bizzon računa, Čitalnika kartica ali Softvera. Obvezni smo pristojnim telesom prijaviti vsako prevaro ali dvom na ilegalne aktivnosti.

Če obstaja utemeljen dvom, da je kartica, ki vam je bila predstavljena zaradi plačevanja ukradena, ponarejena ali se uporablja na kakršen koli ilegalni način, morate zapisati pomembne podatke kartice in takoj kontaktirati z nami.

Pri sprejemanju transakcij, ki zahtevajo podpis (Chip&Sign ali Swipe&Sign) morate zagotoviti, da lastnik kartice sprejme plačilno transakcijo in podpiše elektronsko potrdilo s svojim imenom na določenem mestu v Softveru.

Mi v vsakem trenutku lahko omejimo število ali znesek (ali oboje) transakcije s karticami, ki uporabljajo avtorizacijo s podpisom.

Pri obdelavi transakcije celotni znesek fakturiranega blaga/storitev morate dostaviti kot eno transakcijo. Če je transakcija zavrnjena, je ne smete deliti na par manjših transakcij. Imejte v mislim, da si izdajatelj kartic pridržuje pravico do izvedbe povračila sredstev kupcu, če razdelite transakcijo. Razdelitev transakcij lahko pripelje do tega, da Sprejemnik kartic zadrži vaša sredstva in ustavi trgovski račun.

Varnostni standardi

Vaša obveznost je, da se v vsakem trenutku držite veljavnih varnostnih standardov, ki jih je določil Svet za varnostne standarde PCI (Payment Card Industry Security Standards Council) (PCI Council), čigar pogoje in mere ("PCI standardi") lahko najdete na strani www.pcisecuritystandards.org.

Vaša obveznost kot trgovca, ki sprejema plačevanje s karticami je ugotoviti kateri se PCI Standardi nanašajo na vas. Na podlagi informacij, ki jih imamo o vas vam lahko priporočimo, da ukrenete določene aktivnosti, da bi se uskladili z ustreznim PCI standardom. Vendar, priporočila ne predstavljajo pravnega nasveta in mi ne moremo biti odgovorni za točnost priporočil, ki vam jih bomo dali.

Obvestilo o okvari

Morate nas takoj obvestiti o kakršni koli prekinitvi, okvari ali poškodbi, ki se nanaša na Čitalnik kartic, Softver ali naše Storitve.

Sodelovanje

Zavezani ste v celoti sodelovati z nami na lastne stroške, če je vaše sodelovanje potrebno zaradi revizije, ki jo zahteva Sprejemnik kartic, kartična shema ali po naročilu ali raziskavi pristojnega telesa, telesa za izvedbo zakona ali sodišča.

Chargeback

V okviru rokov določenih z zakonom in veljavnimi pravili kartičnih shem, transakcija je lahko preklicana skozi proces, ki se imenuje chargeback ("Chargeback"), če takšna transakcija:

 • je predmet spora (nor. če blago ali storitve niso dostavljene ali če ne izpolnjujejo potrebne standarde)
 • če jih je zaradi kakršnega koli razloga ukinila pristojna kartična shema, Sprejemnik kartic, lastnik kartice ali izdajatelj kartice
 • ni avtorizirana ali Sprejemnik kartic ima razlog, da dvomi, da transakcija ni bila avtorizirana
 • če je ilegalna, narejena z goljufijo ali krši pogoje te Pogodbe
 • ali zaradi kakršnega koli drugega razloga, kot je navedeno v veljavnih pravilih kartičnih shem.

Če je Sprejemnik kartic dobil zahtevo za Chargeback, ki je povezan s kakšno izmed transakcij, Sprejemnik kartic lahko zavrne znesek Chargeback-a in vsa povezana nadomestila ter kazni od še neizplačanih zneskov drugih transakcij ali zahtevati plačilo stroškov po drugi poti.

Digitalna potrdila

Sprejemnik kartic ali Bizzon bo brezplačno shranjeval podpise iz digitalnih potrdil. Niste zavezani samostojno shranjevati te dokument.

Naša odgovornost

Čeprav si prizadevamo, da so naše Storitve na voljo 24 ur na dan, ne moremo prevzeti odgovornosti v primeru, ko so Storitve iz kakršnega koli razloga nedostopne ali Čitalnik kartic ali Softver neuporabni v katerem koli času ali katerem koli obdobju. Ponujanje Storitev je lahko začasno ustavljeno tudi brez predhodne najave v primeru okvare sistema, vzdrževanja ali popravila ali zaradi razlogov, ki jih ne moremo kontrolirati. Prizadevali si bomo, da vas vnaprej obvestimo o vseh načrtovanih vzdrževanjih in popravilih, ki lahko pripeljejo do ustavitve Storitev.

Vaša odgovornost do nas, Sprejemnika kartic in kartičnih shemah

Odgovorni ste nam, Sprejemniku kartic in kartičnim shemam:

 • za kakršne koli izgube, ki so nastale kot posledica vaših postopkov ali postopkov vaših zaposlenih, direktorjev, uslužbencev ali ostalih oseb, ki so pod vašo kontrolo
 • za kršitev te Pogodbe
 • za neupoštevanje predpisanih varnostnih politik ali navodil za uporabo
 • za neusklajenost s katerimi koli razumnimi navodili, ki ste jih dobili od nas ali Sprejemnika kartic, nanašajo se pa na uporabo naših Storitev
 • za kršitev veljavnih pravil kartičnih shem
 • za delovanje na način, ki je pripeljal ali bo pripeljal do škode za naš ugled, ugled Sprejemnika kartic ali kartičnih shem
 • za postopanje z namenom goljufanja
 • za kršitev veljavnih zakonov in predpisov.

Dolžni ste zaščititi in osvoboditi odgovornosti nas ter Sprejemnika kartic ali katerega koli izmed naših zaposlenih ali zaposlenih Sprejemnika kartic, direktorja, uslužbencev in predstavnikov, od vseh zahtev tretjih oseb, ki jih vložijo proti nam ali Sprejemniku kartic, ki so nastale kot rezultat katerega koli izmed dogodkov navedenih v predhodnem odstavku.

Vsaka ilegalna aktivnost ali goljufija bo prijavljena pristojnim telesom.

Spori in pritožbe

Če imate kakršne koli pritožbe na naše Storitve, obrnite se na našo Uporabniško službo preko e-pošte na podpora@bizzon.com. Uporabniška služba bo pregledala vašo pritožbo in vas pravočasno obvestila o rezultatih. Prav tako lahko vložite tudi pisni ugovor in ga pošljete Uporabniški službi družbe Bizzon na naslov BIZZON LTD, 7B Hampstead High Street, London NW3 1PR, ZK.

Pogoji prekinitve

Ta Pogodba začne veljati z vašo privolitvijo, vendar ponujanje Storitev je lahko ustavljeno vse dokler mi ali Sprejemnik kartic ne ugotovimo, da ste dokončali vse potrebne korake za registracijo in uspešno šli skozi postopek preverjanja. Pogodba bo veljala vse dokler ga ne prekine ena izmed strani, v skladu z naslednjimi določbami.

Prekinitev iz vaše strani

Imate pravico prekiniti to Pogodbo, brez razlage, kontaktiranjem naše Uporabniške službe.

Ustavitev in prenehanje iz strani družbe Bizzon

Lahko prekinemo to Pogodbo v katerem koli trenutku tako, da vam damo obvestilo o prekinitvi najmanj dva meseca vnaprej.

Vaš račun in to Pogodbo lahko prekinemo po šestih mesecih neuporabe Storitev.

Ko se vaš račun ukine, ne boste več mogli pristopiti podrobnostim svojega računa.

Pridržujemo si pravico do trenutne ustavitve ali ukinitve dela Storitev ali vseh Storitev v primeru:

 • da smo na to prisiljeni iz strani pristojnih teles oblasti, Sprejemnika kartic ali kartične sheme
 • da v svojih razumnih ugotovitvah menimo, da vaši izdelki ali storitve kršijo to Pogodbo, pravila kartičnih shem in/ali veljavne zakone
 • da v svojih razumnih ugotovitvah menimo, da nadaljnje ponujanje naših Storitev vama predstavlja grožnjo za naš ugled ali ugled Sprejemnika kartic pri kartičnih shemah, regulacijskih telesih in/ali širše javnosti ali
 • da nahajamo jasne znake, da ste ali verjetno boste postali insolventni in/ali ne morete zagotoviti dostavo svojih izdelkov in/ali storitev
 • da ste nam dali neresnične, netočne, nepopolne ali zavajajoče podatke
 • da ste prizadeli pogoje te Pogodbe
 • da je vaš račun kompromitiran
 • da nam predstavljate nesprejemljivo tveganje od goljufije ali finančno tveganje
 • da Storitve uporabljate v nasprotju z veljavnimi zakoni, pravili in predpisi ali
 • da ste sodelovali v goljufiji ali nezakonitem obnašanju.

Prizadevali si bomo, da vas vnaprej obvestimo o svojih namerah o ustavitvi Storitev in vam razloge za to dati kadar koli je to možno.

Posledice prekinitve

Po prekinitvi te Pogodbe ne boste več smeli uporabljati Storitve, Softver niti licence za uporabo kakršnih koli logotipov, zaščitnih znakov ali druge intelektualne lastnine, ki ste jo imeli na podlagi te Pogodbe. Morate odstraniti vsa omenjanja družbe Bizzon in kartičnih shem, kot tudi logotipe ter nalepke vključno z vendar ne z omejevanjem na tiste, ki so razstavljene na vaših prodajnih mestih in spletnih straneh.

Prenehanje te Pogodbe ne bo vplivalo na pravice ali obveznosti, ki so morda nastale pred prekinitvijo ali potekom. Obveznosti vsake izmed strani iz Pogodbe namen katerih je ohranjanje se bodo tudi po prekinitvi nadaljevale popolnoma ne glede na prekinitev.

Zaupnost in zasebnost

Stranke morajo ohranjati kot skrivnost vse zaupne informacije ali podatke, ki so izmenjani v njihovih pogodbenih odnosih razen, če je drugače predvideno v tej Pogodbi ali v skladu s pravnimi obveznostmi.

Plačevanjem s Plačilnimi karticami lastnik kartice se strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov, ki so potrebni za izvajanje transakcije preko Softvera Bizzon. Bizzon in Trgovec bosta shranila, prenesla, obdelala in uporabljala te podatke v skladu z britanskim Zakonom o zaščiti podatkov iz leta 1998, Regulativo EU-a 2016/679 ter PCI DSS o zaščiti osebnih podatkov in podatkov o imetnikih kartic. Bizzon bosta vzdrževala ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev ravni varnosti, ki je primerna za varstvo dotičnih podatkov.

Intelektualna lastnina

Razen, če je izključno navedeno v tej Pogodbi, z uporabo Storitev ne pridobivate nobenih pravic do lastništva ali interes nad intelektualno lastnino Storitev. Za potrebe te Pogodbe "Pravice do intelektualne lastnine" pomeni vsi izumi (patentirani ali ne), pravice dizajna, pravice baze podatkov, avtorske pravice, moralne pravice, pravice na žige, logotipe, trgovska imena, vse registrirane pravice intelektualne lastnine, znanje in vse pravice ter oblike zaščite podobne narave in tisti, ki imajo isti ali podoben pomen.

Ne smete dodeliti, odstopati, kopirati ali distribuirati Storitve ali dovoliti tretjim stranem uporabe Storitev.

Razen v meri, ki je dovoljena z zakonom, ne smete kopirati, prilagajati, izvajati nasprotni inženiring, dekompilirati, ločevati, menjati, prilagajati Storitve ali popravljati napake v Storitvah.

Izjave in zagotovila

Izjavljate in zagotavljate nam: (i) da ste stari najmanj 18 let; (ii) da ste prebivalec Republike Slovenije; in, (iii) da imate zakonsko pravico ter polno moč in oblast skleniti to Pogodbo ter izpolnjevati obveznosti v skladu z njim.

Zaključne določbe

Spremembe pogodbe

Pridržujemo si pravico do spremembe te Pogodbe v katerem koli trenutku. O kateri koli spremembi si bomo prizadevali, da vas obvestimo najmanj dva meseca vnaprej razen, če je spremembo ali dopolnitev potrebno uvesti čim prej zaradi usklajevanja z veljavnimi zakoni in predpisi. O spremembi boste obveščeni preko sporočila znotraj Softvera ali preko e-pošte. Če ne želite sprejeti spremembe pogojev, imate pravico prekiniti to Pogodbo v času odpovednega roka, o čemer nas boste obvestili pod pogojih, ki so opisani v Pogodbi. Vaša nadaljnja uporaba Storitev po takšnem odpovednem roku bo veljala kot vaše sprejemanje spremenjenih določb in pogojev.

Najnovejša verzija te Pogodbe se lahko najde na naši spletni strani. Na vašo zahtevo vam bomo poslali to Pogodbo tudi v papirni obliki.

Neodvisnost

Če se katera koli določba te Pogodbe pokaže kot neizvedljiva na kateri koli način, to ne bo vplivali na veljavnost ostalih določb.

Komunikacija

Poročila, obvestila in druge informacije, ki so povezane s to Pogodbo (vključno z vsemi spremembami v pogojih in določbah te Pogodbe) morajo biti v hrvaškem ali angleškem jeziku, v pisni obliki, dostavljene preko e-pošte ali elektronske poti, preko Bizzon računa. Za potrebe te Pogodbe se vsako obvestilo lahko dostavi v pisni obliki, po elektronski poti razen, če izrecno zahtevamo, da je dokument na papirju in/ali podpisan.

Morate imeti veljaven poštni naslov in naslov e-pošte v času trajanja te Pogodbe. Morate nas takoj obvestiti, če ste spremenili naslov ali druge kontaktne informacije, ki ste nam jih dostavili pri registraciji ali v času trajanja Pogodbe. Ne bomo odgovorni, če vam zaradi vaše napake dopis pošljemo na nepravilen naslov. Bizzon ne nosi odgovornosti, če naslov e-pošte, ki ste jo določili za komunikacijo z nami ne velja več ali, če ste jo spremenili nas pa niste obvestili o tem.

Vse informacije, ki so poslane po elektronski poti na zadnji naslov, ki ste nam ga dali v ta namen, veljajo za sprejete na dan pošiljanja razen, če pošiljanje rezultira prejemom obvestila o napaki v komunikaciji. Informacije, ki so poslane po pošti, bodo kot sprejete veljale drugi delovni dan po pošiljanju.

Uporabniška služba

Z našo Uporabniško službo lahko kontaktirate pošiljanjem e-pošte na podpora@bizzon.com ali preko naše spletne strani. Prav tako lahko pošljete pisno obvestilo po pošti na naslov BIZZON LTD, 7B Hampstead High Street, London NW3 1PR, ZK. Vendar, priporočamo vam, da z nami komunicirate po elektronski poti.

Vaš račun

Vaš Bizzon račun služi izključno za vašo osebno uporabo in ne smete dodeliti ali prenesti katere koli izmed vaših pravic ter obveznosti iz te Pogodbe na katero koli osebo brez našega predhodnega pisnega dovoljenja.

Če se odločimo, da vaš račun prenesemo na drugo osebo (na primer v okviru postopka prestrukturiranja ali prodaje dela podjetja), to bomo naredili samo, če oseba na katero se prenaša račun ima ustrezna regulacijska dovoljenja in pooblastitve. V tem primeru vas bomo obvestili o tej spremembi najmanj dva meseca vnaprej. Vi boste imeli možnost prekiniti svoj račun v tem obdobju, če to želite.

Pravice potrošnikov

Če ste potrošnik, kot je definirano z zakoni, ki so povezani z vašim krajem bivanja, imate pravico odpovedati to Pogodbo v pisni obliki v katerem koli trenutku v roku dveh tednov od trenutka sklepanja te Pogodbe ali dne, ko ste obveščeni o teh pogojih, odvisno od tega kaj je kasneje. Prenehanje ne bo vplivalo na nobeno že obdelano transakcijo, ki je dostavljena Sprejemniku kartic ali kartični shemi.

Pravice tretje strani

Oseba, ki ni stranka v tej Pogodbi nima pravice (Pravice tretjih strani) izvajanja katere koli določbe te Pogodbe.

Celi sporazum

Ta Pogodba predstavlja celoten sporazum med vami in nami ter prevladuje in zamenjuje vse predhodne načrte, pogodbe, sporazume ter dogovore med vami in nami, pisne ali ustne, ki se nanašajo na njen predmet.

Vsaka stran se strinja, da v namen sklepanja te Pogodbe niso dana nikakršna zagotovila razen tistih, ki so navedena v tej Pogodbi.

Merodajno pravo in pristojnost

Ta Pogodba in vsak spor ali zahteva, ki izhajajo iz njenega predmeta ali je v povezavi z, v skladu je z angleškimi zakoni razen, če ste v sklepanje te Pogodbe vstopili kot potrošnik. V tem primeru se lahko uporabljajo obvezni lokalni zakoni za zaščito potrošnikov.

Če ste poslovni kupec in izpolnjujete pogoje za pogodbeno določanje kraja za reševanje sporov, ki izhajajo iz te Pogodbe ali v zvezi z njo, strinjate se:

 • da angleška sodišča imajo izključno pristojnost za sprejemanje odločitev v primeru sporov ali postopkov, ki jih vi sprožite proti nam
 • da angleška sodišča imajo ne-izključno pristojnost za sprejemanje odločitev v primeru sporov ali postopkov, ki jih mi sprožimo proti vam

Kontakt

Če imate kakršnakoli vprašanja ali težave v zvezi z našimi splošnji pogoji uporabe, se, prosimo, obrnite na naš oddelek za podporo.

BIZZON LTD
7B Hampstead High Street
London NW3 1PR
Združeno kraljestvo

podpora@bizzon.com

Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. Več o tem