Impresum

VLASNIK STRANICE

CC REAL d.o.o.
10 000 Zagreb, Jankomir 33
MB: 2284910
OIB: 95199223369

Zagrebačka banka d.d. / Žiro račun 2360000-1102530897 IBAN HR4823600001102530897
Tvrtka upisana u registar: Trgovački sud u Zagrebu, broj (MBS): 080626000
Temeljni kapital: 70.200,00 kn, uplaćen u cijelosti
Osnivači/članovi društva: CC REAL GMBH i VSV KOMUNIKACIJE d.o.o.
Osobe ovlaštene za zastupanje: Fabian Kaufmann, Sven Vorih i Markus Bodner