Impresum

Inverzija webshop
Hangar 7 d.o.o. / Hangar 7
Čalogovićeva 1, Zagreb
Tel: +385 91 987 43 75
Fax: +385 1 78 90 661
e-mail: info@hangar7.hr
MB: 02414163
OiB: 96610468217
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-08/10128-3.
Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: Registarski uložak MBS 080667347.
Tvrtka je upisana u trgovački registar s datumom 18. kolovoza 2008. godine.
Temeljni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
Članovi uprave: Ivana Vukelić, jedini osnivač d.o.o.
Poslovni račun otvoren u Privrednoj banci Zagreb d.d.
Poslovni račun: HR3323400091110345831