dn.uLAznica.23._PON dn.uLAznica.23._PON
17,00 €
dn.uLAznica.23._PON dn.uLAznica.23._PON
17,00 €

Dnevna ulaznica za festival LAstovo.OTOKGLAZBE.2023. za PONEDJELJAK, 14.8.2023.: NEMANJA (HR) i AUF WIEDERSEHEN (RS) + DJ D-GREE. 

 

Preuzimanje
Proizvodi se dostavljaju kupcu putem usluge Hrvatske pošte na adresu koja je upisana kod kupnje.
Reklamacije
Sve reklamacije, pritužbe na uslugu i pitanja od strane kupaca potrebno je uputiti na email adresu laulaznice@gmail.com. Reklamacije nije moguće predati putem telefona.